• en
  • sl
  • banner_for_signature_-_with_website


Sveže novice

Dobrodošli na
ISO-FOOD

Poleti 2014 smo ustanovili novo ERA Katedro ISO-FOOD, ki deluje na področju stabilnih izotopov s ciljem zagotavljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti hrane in krme. ISO-FOOD povezuje znanje in ideje v okviru treh raziskovalnih stebrov (pristnost, sledljivost in varnost hrane in krme) ter dveh horizontalnih področij (metrologija in repozitorij znanja).

Vabljeni k prebiranju novic, kjer boste med drugim izvedeli vse o prihajajočih dogodkih!

Naše poslanstvo Raziskovalna področja

Projekti
Pristnost hrane

preiskuje označevanje, sestavine, dodatke in način predelave ali obdelave, geografsko poreklo ...
Sledljivost

se nanaša na nadzor izvornega območja in porekla, načina pridelave in predelave in na odkrivanje potvorb na trgu.
Varnost

pomeni precej več kot samo ustreznost zakonodaji: zahteva, da je hrana neoporečna in zdrava.

Metrološka podpora

Analiza hrane zaradi kompleksnosti matrice predstavlja velik izziv za analizno kemijo. Še zlasti to velja za določanje elementov in snovi, ki so prisotne v nizkih koncentracijah, npr. sledovi organskih onesnažil, nekatere ionske zvrsti posameznih elementov, radionuklidi ali nanodelci. Pogosto gre za povsem nove metode in postopke ali za postopke, ki niso standardizirani, pa tudi primernih certificiranih referenčnih materialov ni na voljo.

Repozitorij znanja

Eden temeljnih delovnih sklopov ISO-FOODa je razvoj in dopolnjevanje baze podatkov o sestavi hrane in krme, ki bo opremljena z orodji za obdelavo in upravljanje podatkov in informacij.

Deležniki

Recent Advances in Mass Spectrometry in Food, Environment and Health

Delavnica za ERA Katedro ISO-FOOD deležnike "Recent Advances in Mass Spectrometry in Food, Environment and Health" se je[...]

Dogodki za deležnike

Komunikacija in sodelovanje z deležniki sta ključnega pomena za uspešno delovanje in razvoj Katedre. ISO-FOOD vabi delež[...]

Šole in tečaji

ISO-FOOD Pomladna šola in raziskovalna delavnica “Nanodelci in hrana “ (»Nanoparticles and Food«)

Ljubljana, 9. – 13. april 2018 V pomladni šoli in na delavnici se bomo ukvarjali z različnimi vidiki nanodelcev v hrani[...]

Speciacija elementov v sledovih v prehranskih izdelkih

Poletno šolo: Speciacija elementov v sledovih v prehranskih izdelkih   – 27. septembra 2017 na Odseku za zn[...]

Primerjalni testi

Medlaboratorijski primerjalni testi

Organizirali bomo dva medlaboratorijska primerjalna testa, v katerih bo sodelovalo do 10 povabljenih evropskih laborator[...]

Raziskovalne delavnice

Raziskovalne delavnice

Organizirali bomo štiri raziskovalne delavnice. Kot vabljeni predavatelji bodo nastopili vrhunski evropski in svetovni s[...]

Objave na Twitterju

Sofinanciranje ERA katedre:

   

devete e-novice »

osme e-novice »

sedme e-novice »

šeste e-novice »

pete e-novice »

četrte e-novice »

tretje e-novice »

druge e-novice »

prve e-novice »

Naročite se na naše e-novice

* zahtevanoWhat is ISO-FOOD? 23. decembra 2015

The new ERA Chair for isotope techniques in food quality, safety and traceability, established in Summer 2014, in Slovenia.