• en
  • sl

Pristnost

Ko preiskujemo pristnost hrane, nas zanimajo (1) napačno označena hrana, (2) zamenjava pristnih sestavin iz originalne recepture s cenejšimi nadomestki , (3) dodatki in načini predelave ali obdelave, ki niso navedeni na embalaži in (4) neresnične ali zavajajoče navedbe geografskega porekla izdelka ali sestavin in načina pridelave. Da lahko odkrijemo vse našteto, potrebujemo napredne analizne metode in vrhunsko raziskovalno opremo. ISO-FOOD bo razvijal in optimiziral postopke za določane elementne (glavne, stranske elemente in elemente v sledovih in njihove ionske zvrsti) in izotopske sestave »lahkih« (vodik, ogljik, dušik, kisik, žveplo) in »težkih elementov« (svinca, kroma, živega srebra) in vsebnost radionuklidov. Kombinacija vseh teh parametrov predstavlja t.i. elementni in izotopski odtis snovi, živila ali prehrambnega proizvoda. Poleg elementne in izotopske sestave je včasih treba preveriti tudi vsebnost in izotopsko sestavo posameznih sladkorjev, polifenolov, maščobnih kislin….. Za vse to potrebujemo kompleksne kemometrične metode, jedrske analizne metode (npr. nevtronsko aktivacijsko analizo), multikolektorsko masno spektrometrijo, masno spektrometrijo stabilnih izotopov in mnoge druge.