• en
  • sl

Sledljivost

»Sledljivost« se nanaša na nadzor izvornega območja in porekla, načina pridelave in predelave in na odkrivanje potvorb na trgu. ISO-FOOD ponuja nova orodja za podporo sistemu sledljivosti in nadzorne meritve, ki bodo v pomoč inšpekcijskim službam in zakonodajnim organom za odkrivanje in preprečevanje potvorjene in onesnažene hrane do izvora. Za določanje oz. potrjevanje porekla in načina pridelave pa moramo vedeti, kako se regionalne posebnosti – sestava tal, padavin, podnebje, pridelovalna praksa – odražajo v elementni in izotopski sestavi lokalno vzgojenih oz. vzrejenih rastlin in živali. V ta namen pa potrebujemo prostorske baze okoljskih podatkov in podatkov o izotopski in elementni sestavi pristnih živil.