• en
  • sl

Varnost

Varna hrana pomeni precej več kot samo ustreznost zakonodaji: zahteva, da je hrana neoporečna in zdrava. Odvisno od načina pridelave, skladiščenja, postopkov predelave itd. lahko hrana vsebuje namenoma ali nenamenoma dodane spojine ali delce, ki so sicer prisotni v okolju ali embalaži. ISO-FOOD bo razvil nove analizne postopke za določanje vsebnosti razgradnih produktov in produktov transformacije t.i. novih onesnažil, to je substanc, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje potrošnikov. Gre predvsem za organske spojine, kot so pesticidi, zdravila, onesnažila iz zraka, tal in vode, ali dodatke hrani in materiale, s katerimi hrana pride v stik med predelavo, transportom in pariranjem. Med nevarne pa lahko štejemo tudi toksične elemente in oziroma toksične ionske oblike nekaterih sicer koristnih elementov, radionuklide in nanodelce.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je objavila poročilo o kemikalijah v živilih za obdobje 2014-15.