• en
  • sl

Projekt

Akronim projekta: ISO-FOOD

Polni naslove: “ERA CHAIR FOR ISOTOPE TECHNIQUES IN FOOD QUALITY, SAFETY AND TRACEABILITY”

Številka sporazuma z EK: 621329

Trajanje: 2014-2019

ISO-FOOD – Kakovost, varnost in sledljivost živil z uporabo izotopskih tehnik je ERA katedra, ki deluje kot samostojni center znotraj Odseka za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan.

V projektu sodelujejo štirje odseki IJS:

Pri izobraževalnem delu bo Katedra tesno sodelovala z Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, kjer se bodo izobraževali štipendisti Katedre, šola pa bo izvajala doktorski študij znanosti o hrani, ki ga bosta oblikovali skupaj s Katedro.