• en
  • sl

Predstavitve in posnetki

Naš doktorand Tome Eftimov je predstavil članek  “Ingredients matching in bakery products” na konferenci Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča (SiKDD 2015), ki je bila del 18. mednarodne multikonference Informacijska družba  (IS 2015) v Ljubljani v Sloveniji.

http://videolectures.net/sikdd2015_eftimov_bakery_products/

TV oddaja Moj pogled na znanost

Vabimo k ogledu oddaje, kjer prof. dr. Milena Horvat predstavlja raziskovalne dosežke, ki se dotikajo projekta ISO-FOOD.

 

ARRS predavanje Odlični v znanosti

Predavanje izr. prof. Nives Ogrinc o aromatskih ogljikovodikih v sedimentih Blejskega jezera z uporabo stabilnih izotopov ogljika.


Otvoritveni sestanek, oktober 2014

O projektu

Food traceability and fingerprints

Speciation of elements in food stuff

Organic contaminants

Radionuclides in food and water

Nanodelci v hrani

Metrology support

Podatki o živilih