• en
  • sl

Poslanstvo

ERA katedra je raziskovalni in izobraževalni center, z mednarodnimi sodelavami z vodilnimi akademskimi in raziskovalnimi inštitucijami trdno vpet v evropski raziskovalni prostor, ki združuje multidisciplinarno znanje in kapacitete Instituta Jožef Stefan za razvoj novih analiznih metod za ugotavljanje pristnosti, varnosti in sledljivost hrane »od njive do krožnika«. Vloga Katedre v slovenskem prostoru je (1) vrhunska raziskovalna dejavnost, ki bo s komplementarnimi raziskavami izpolnila vrzel na področju potrjevanja pristnosti, geografskega porekla živil in onesnaženja hrane z novimi organskimi onesnažili in nanodelci; (2) izobraževanje na področju raziskav kakovosti, varnosti in sledljivosti hrane in (3) strokovna podpora centrom odločanja na področju hrane in zdravja.

Katedra razvija inovativne pristope in metode za analizo speciacije kovin, novih organskih onesnažil v hrani, stabilnih in radioaktivnih izotopov in nanodelcev. Združuje znanje in kapacitete štirih raziskovalnih odsekov z vrhunskim znanjem in opremo s področij anorganske in organske analizne kemije, izotopske geokemije, elektronske mikroskopije, fizike nanodelcev, znanosti o materialih, znanosti o življenju in računalništva. Edinstvena kombinacija komplementarnih znanj in vrhunske opreme Instituta Jožef Stefan in dveh Centrov odličnosti (»Nanocenter« – Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije in »NAMASTE « – Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti) bo Katedri omogočila doseganje odličnost v vrhunskih znanstvenih raziskavah vseh sodelujočih disciplin, s tem pa širše povezovanje in sodelovanje v evropskem in globalnem raziskovalnem prostoru. Slednje tudi temelj za izobraževanje na doktorskem in podoktorskem nivoju, saj bo katedra nudila dobre možnosti za raziskovalno delo študentom in sodelovanje z deležniki – industrijo, kmetijsko in zdravstveno politiko in nevladnimi organizacijami.

Institut “Jožef Stefan”

Institut “Jožef Stefan” (IJS) je vodilni slovenski javni raziskovalni institut. Z več kot 930 zaposlenimi pokriva širok spekter raziskav s področja naravoslovnih in tehničnih in ved o življenju, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije. Institut tesno sodeluje s slovenskimi Univerzami, kjer poučujejo in raziskujejo številni raziskovalci IJS, ali so se usposabljali na IJS. Institut je osnoval prvo podiplomsko šolo v Sloveniji – Politehniko v Novi Gorici (danes Univerza v Novi Gorici), Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana in institut ERICo v Velenju, s katerimi še vedno tesno sodeluje na raziskovalnem in izobraževalnem področju.

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je bila ustanovljena leta 2004 kot neodvisna izobraževalna organizacija, pri čemer je bil IJS glavni soustanovitelj. Študijski programi so akreditirani pri NAKVISu (Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu)in imajo podporo slovenske industrije in mednarodne mreže sodelujočih univerz in raziskovalnih institutov iz Evropske unije, Združenih držav Amerike, Japonske in številnih drugih držav.