• en
  • sl

Novice

Ali vas zanima podiplomski študij na področju živilstva?


Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana skupaj z Biotehnično fakulteto Univerze v Ljubljani ponuja edinstven program predmetov v povezavi z varnostjo, kakovostjo in sledljivostjo hrane.

Predmeti so odprti za vse študente III stopnje, ki so vpisani bodisi v Ekotehnološki program na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in / ali v Interdisciplinarni doktorski program Bioznanosti na področju živilstva na Univerzi v Ljubljani.

 

Seznam predmetov:

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana:

Sledljivost in pristnost živil (10 kreditov)

Kemijska varnost v prehrani – anorganska, organska onesnažila, nanodelci (10 credits)

Metabolomika v živilih (5 kreditov)

Kemijska in prehranska toksikologija (5 kreditov)

Senzorski sistemi (5 kreditov)

 

Interdisciplinarni doktorski program Bioznanosti Univerze v Ljubljani – Področje živilstva:

Fizikalno-biokemijske metode (5 kreditov)

Kakovost in varbost živil (10 kreditov)

Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod (5 kreditov)

Sodobne tehnologije animalnih živil (5 kreditov)

Sodobne tehnologije rastlinskih živil (5 kreditov)

 

Za več informacij in možnost vpisa obiščite spletno stran: www.mps.si

Email: info@mps.si; Tel. +386 1 477 31 00

http://www.bioznanosti.si/en/studij-2/curriculum-1617

Kontakt – mag. Vesna Ješe Janežič

+386 1 320 30 27

vesna.jesejanezic@bf.uni-lj.si

MS Food DAY je konferenca, ki jo vsako drugo leto organizira Italijansko kemijsko društvo. Osnovne teme konference so poraba in razvoj masnospektrometričnih metod za raziskave hrane. Letošnjo konferenco, ki je bila 11. do 13. oktobra v Bologni, je finančno podprl tudi projekt MASSTWIN. Anjin prispevek z naslovom “A preliminary traceability model for tomato using analysis of stable isotopes, elemental content and chemical markers” (Preliminarni model sledljivosti paradižnika na osnovi stabilnih izotopov, elementne sestave in kemijskih markerjev) je žirija izbrala za najboljšega izmed 73 posterjev. 

Verjamemo, da so projekti ISO-FOOD in podobni, ključnega pomena za preprečevanje zgodb kot je ta: Varnost hrane v supermarketih.

Ministrstvo za zdravje vabi na 1. nacionalno konferenco o prehrani in telesni dejavnosti z mednarodno udeležbo, ” S povezovanjem do skupnih ciljev”, ki bo 17. oktobra 2016 na Brdu pri Kranju.

Več informacij: S povezovanjem do skupnih ciljev

Zanimiva zgodba prehranske prevare povezane z rečnim delfinom iz reke Amazon.

Več informacij: Zgodba prehranske prevare povezane z rečnim delfinom iz reke Amazon

 

ERA Kateder ISO-FOOD, ki deluje na področju stabilnih izotopov s ciljem zagotavljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti hrane in krme, objavlja podoktorsko mesto na področju organske analize.

Več informacij

Kontakt: erachair@isofood.eu

 

V četrtek, 19. maja 2016, ob 19:00 bo v Kavarni Union v Ljubljani doc. dr. Barbara Koroušić Seljak z Odseka za računalniške sisteme z Instituta “Jožef Stefan” imela predavanje z naslovom “Kaj imajo skupnega računalnik, babica in antički zdravnik s Kosa?”. 

Več informacij:  http://www.znanostnacesti.si/hrana-info.aspx.

V četrtek, 12. maja 2016, ob 19:00 bo v Kavarni Union v Ljubljani prof. dr. Ester Heath z Odseka za znanost o okolju z Instituta Jožef Stefan imela predavanje z naslovom “Ostanki zdravilnih učinkovin in sredstev za nego v okolju”. 

Več informacij:  http://www.znanostnacesti.si/zdravila-v-okolju.aspx.

Od 19. do 22. julija 2016 bo v Hambrugu v Nemčiji potekala konferenca “39th ISEAC Environment & Food Monitoring”.

Več informacij: http://www.iseac-conferences.org/index.php/home/iseac39-hamburg

Na Reaktorskem centru Instituta “Jožef Stefan” bomo od 4. do 6. aprila 2016 organizirali ISO-FOOD delavnico o speciaciji elementov v sledovih. Več informacij:Program za ISO-FOOD delavnico

Danes, 14. marca na Valu 202 ob 17:10 bo podoktorska študentka Martina Lorenzetti pripovedovala o svojih izkušnjah v Ljubljani.

Več informacij:http://val202.rtvslo.si/2016/03/evropa-osebno-21/

Na Reaktorskem centru Instituta “Jožef Stefan” bomo od 6. do 10. junija 2016 organizirali tečaj “Radionukleotidi v hrani”. Udeležba tečaja je brezplačna, vendar morajo udeleženci sami kriti stroške potovanja in bivanja.

Več informacij: Radionukleotidi v hrani

Od 30. oktobra do 1. novembra 2016 bo v Amsterdamu na Nizozemskem potekala konferenca “1st Food Chemistry Conference: Shaping the Future of Food Quality, Health and Safety”.

Več informacij: http://www.foodchemistryconference.com/

Prenovljeni prostori odseka O2 bodo tudi znotraj ISO-FOOD projekta pripomogli k lažjemu in kvalitetnejšemu delu ter delovnim pogojem. Več o novi pridobiti je za RTV SLO delila vodja odseka O2 z Instituta “Jožef Stefan” prof. Milena Horvat na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-dnevnik/174376540, in v brošuri.

Na Reaktorskem centru Instituta “Jožef Stefan” bomo od 25. do 27. novembra 2015 organizirali tečaj “Zagotavljanje kakovosti meritev Hg v hrani in okolju”.

Udeležba tečaja je brezplačna, vendar morajo udeleženci sami kriti stroške potovanja in bivanja.

Osnutek programa tečaja “Zagotavljanje kakovosti meritev Hg v hrani in okolju”

Za več informacij nas kontaktirajte preko naslova erachair@isofood.eu.

Iskrene čestitke naši ISO-FOOD sodelavki, dr. Martini Lorenzetti, za prejeto nagrado “Julia Polak European Doctorate Award”!!!

Na slovesnosti, ki je potekala v sklopu 27. Evropske konference o biomaterialih v Krakovu (30. 8.-3. 9. 2015), je dr. Martina Lorenzetti z Odseka za nanostrukturne materiale Instituta “Jožef Stefan” prejela nagrado “European Doctoral Award 2015”, ki jo vsako leto podeljuje European Society of Biomaterials. Nagrada pomeni veliko priznanje študentom za doseženo nadstandardno visoko izobrazbo na evropskem nivoju s področja biomaterialov in tkivnega inženirstva. Dr. Lorenzetti je svoje doktorsko delo na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana opravila pod mentorstvom prof. dr. Saše Novak v okviru evropske mreže Marie Curie in projekta BioTiNet (Academic-Industrial Initial Training on Innovative Biocompatible Titanium-based Structures for Orthopaedics).

zagovor

10. septembra 2015 je Anja Drame, študentka Odseka za nanostrukturne materiale, pod (so)mentorstvom dr. Martine Lorenzetti zaključila diplomsko nalogo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (mentorica izr. prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl). Rezultate opravljenega dela je predstavila tudi na konferenci Cutting Edge.

Naslov naloge oz. prispevka: EXTRACTION AND CARACTERIZATION OF TiO2 NANOPARTICLES IN CHEWING GUM, Anja Drame, Martina Lorenzetti, Saša Novak, Polona Žnidaršič Plazl

 

 

V začetku oktobra, od 8. – 9. 10. 2015, bo potekala konferenca “4th Edition of the International Conference on FoodOmics: Food to Life” v Ceseni, Italija.
Več: http://foodomics.eu

Ob svetovnem dnevu hrane želi UP FVZ z organizacijo 2. letne konference z naslovom »Mediteranska hrana in prehrana« osvetliti probleme lokalne oskrbe in lokalne hrane s poudarkom na mediteranski prehrani, prav tako pa je namen dogodka prenos znanja o mediteranski prehrani v stroko in širšo javnost ter skozi informiranje in promocijo graditi zaupanje stroke v lokalno hrano ter krepiti zavedanje o pomembnosti in prednosti uživanja lokalne hrane za zdravje. Konferenca je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in strokovnjakom iz prakse s področja dietetike, zdravja, živil in prehrane ter povezanih strok, pa tudi širši javnosti, ki jo obravnavane teme zanimajo.

Vabljeni na delavnico z naslovom “Dobre in slabe maščobe: Zmanjševanje trans maščob v prehrani”, ki ga organizira Inštitut za nutricionistiko Nutris 25. marca 2015 v Ljubljani.

V skladu s 4. odstavkom 25. člena ZDR -1 ter Sklepom direktorja o interni objavi delovnih mest, IJS objavlja naslednje prosto delovno mesto:

Organizacijska enota

Odsek za nanostrukturne materiale, K7

Kraj opravljanja dela

Jamova 39, Ljubljana

Delovno mesto

ASISTENT Z DOKTORATOM m/ž (šifra DM: H019001_2)

Trajanje delovnega razmerja

Določen čas 24 mesecev s polnim delovnim časom

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

v skladu s sistemizacijo

http://www.ijs.si/ijsw/Notranji%20akti?action=AttachFile&do=get&target=Pravilnik_o_sistemizaciji_opisni_listi_15_10_2008.pdf

Dodatna zaželena znanja

Tema podoktorskega projekta (2 leti) je povezana za nanodelci v hrani. Kandidat/ka mora imeti doktorat ustrezne smeri (nanoznanosti, nanotehnologije) in mora imeti izkazane izkušnje na podrocju karakterizacije fizikalnokemijskih lastnosti nanomaterialov in osnovno razumevanje interakcij nanomaterialov z biološkimi sistemi.

Poskusno delo

 

Rok za prijavo

3 dni 

Prijave na prosto delovno mesto se posredujejo v pisni obliki. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika prijave, ki ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Prijava mora vsebovati najmanj izjavo kandidata, da se prijavlja na razpis, dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta ter izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje vodji organizacijske enote, ki objavlja interni razpis pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz kadrovske evidence (v kolikor potrdila niso priložena).

Za vsa vprašanja glede razpisa se lahko obrnete sasa.novak@ijs.si ali int. 3271.

Obravnavane bodo samo popolne vloge.

Vabimo k ogledu oddaje, kjer prof. dr. Milena Horvat predstavlja raziskovalne dosežke, ki se dotikajo projekta ISO-FOOD.

Vodja projekta ISO-FOOD, prof. dr. Milena Horvat, je prejela Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri raziskavah živega srebra.

V dneh od 10.-13. novembra 2014 se je dr. David Heath udeležil pomembnega mednarodnega simpozija “International Symposium on Food Safety and Quality: Applications of Nuclear and Related Techniques”, ki sta organizirali agencija IAEA – International Atomic Energy Agency in FAO – Food and Agriculture Organisation of the United Nations na Dunaju. Dr. Heath je predstavil dejavnosti ISO-FOOD in vzpostavil sodelovanje s pomembnimi deležniki.

ISO-FOOD vabi deležnike iz industrije, znanosti in izobraževanja, razvojne, zdravstvene in okoljske politike, nadzornih in zakonodajnih teles in javnosti k sodelovanju. Prva delavnica za deležnike bo potekala maja 2015 na Institutu “Jožef Stefan”. Prijavo pošljite na e-naslov erachair@isofood.eu

16. oktobra obeležujemo Svetovni dan hrane. Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje sta za letošnjo obeležitev izbrala geslo »Ostanki hrane, zavržena priložnost«, da bi poudarila pomen spreminjanja odnosa do zavržene hrane in zmanjševanja razlik v dostopnosti hrane. Živimo sicer v času, ko nakup hrane za marsikoga že predstavlja veliko finančno bremene in je v naši neposredni okolici čedalje več ljudi, ki si ne more redno privoščiti dostojnega obroka. Zato lahko pri zmanjševanju količine odpadkov prispeva vsak izmed nas že doma, zato krepimo ekonomičnost in odnos do hrane, ki ni le stvar, temveč dragocena človekova dobrina.