• sl

Mediteranska hrana in prehrana

Ob svetovnem dnevu hrane želi UP FVZ z organizacijo 2. letne konference z naslovom »Mediteranska hrana in prehrana« osvetliti probleme lokalne oskrbe in lokalne hrane s poudarkom na mediteranski prehrani, prav tako pa je namen dogodka prenos znanja o mediteranski prehrani v stroko in širšo javnost ter skozi informiranje in promocijo graditi zaupanje stroke v lokalno hrano ter krepiti zavedanje o pomembnosti in prednosti uživanja lokalne hrane za zdravje. Konferenca je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in strokovnjakom iz prakse s področja dietetike, zdravja, živil in prehrane ter povezanih strok, pa tudi širši javnosti, ki jo obravnavane teme zanimajo.

Tags:

Trackback from your site.