• en
 • sl

Vodstvo in osebje katedre

Znanstveni vodja

Prof. dr. Milena Horvat je znanstveni vodja in predsednica upravnega odbora ERA katedre ISO-FOOD. V projektu tesno sodeluje z vodji delovnih sklopov (DS):

 • DS3 (izobraževanje in usposabljanje za raziskovalno delo): izr. prof. Nives Ogrinc
 • DS4 (mreženje in prenos znanja v prakso): doc. dr. Barbara Koroušić Seljak
 • DS5 (diseminacija): izr. prof. Sonja Lojen
 • DS6 (ERA katedra po zaključku projekta): dr. David Heath

Prof. Horvat hkrati vodi delovna sklopa 1 (koordinacija in vodenje) in 2 (ustanovitev katedre).

Kontakt: milena.horvat@ijs.si


Vodja katedre

Dr David HeathERA katedra ISO-FOOD deluje pod vodstvom dr. Davida Heatha, ki je doktoriral iz znanosti o okolju na Univerzi v Plymouthu (Velika Britanija) leta 1995. Zaposlil se je kot analizni kemik v Narodnem muzeju Slovenije. V letih 2000 – 2002 je delal na Oddelku za kemijsko inženirstvo Univerze McGill v Montrealu, Kanada, na področju biotehnologije, leta 2002 pa se je vrnil v Ljubljano na Mednarodni center za trajnostni razvoj. Leta 2008 se je pridružil kolektivu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, kjer je delal do leta 2014 kot raziskovalec na področju ekotehnologije in upravljanja tehnologij in znanja.

Kontakt: david.heath@ijs.si

 


Izvršni odbor

Člani izvršnega odbora ERA katedre ISO-FOOD:

 • prof. dr. Milena Horvat
 • prof. dr. Maja Remškar
 • izr. prof. Nives Ogrinc
 • izr. prof. Saša Novak
 • izr. prof. Sonja Lojen
 • dr. Polona Vreča
 • doc. dr. Barbara Koroušić Seljak 

Tehnični vodja

Vanja Usenik, mag. pol., je tehnični vodja projekta ISO-FOOD.

Kontakt: vanja.usenik@ijs.si