• en
  • sl

Raziskovalne delavnice

Organizirali bomo štiri raziskovalne delavnice. Kot vabljeni predavatelji bodo nastopili vrhunski evropski in svetovni strokovnjaki s partnerskih raziskovalnih inštitucij in strokovnih združenj. Veliko časa bo na razpolago za odprto razpravo in, če bo potrebno, praktičnemu reševanju problemov v laboratoriju. Predvsem pa so delavnice namenjene iskanju odgovorov na aktualne izzive na posameznih področjih, identifikaciji skupih interesov in oblikovanju partnerstev sodelovanje v bodoče. Izbrana predavanja bodo objavljena v posebnih številkah mednarodnih znanstvenih revij in na portalu videolectures.net.

Teme raziskovalnih delavnic bodo:

  • Sledljivost živil (2015/16)
  • Nanodelci v hrani (2016/17)
  • Izotopske tehnike v analizi hrane (2017/18)
  • Metrologija v analitiki hrane (2018/19)

Tags:

Trackback from your site.