• sl

Medlaboratorijski primerjalni testi

Organizirali bomo dva medlaboratorijska primerjalna testa, v katerih bo sodelovalo do 10 povabljenih evropskih laboratorijev.

Namen primerjalnih testov je dobiti objektivno oceno kakovosti analiz posameznih laboratorijev. Zasnovo testa, testne vzorce in validacijo rezultatov bomo opravili v laboratorijih Odseka za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan. Pripravili bomo teste iz analize speciacije izbranih elementov (2017) in stabilnih izotopov lahkih elementov v hrani (2018).