• en
  • sl

ISO-FOOD Pomladna šola in raziskovalna delavnica “Nanodelci in hrana “ (»Nanoparticles and Food«)

Ljubljana, 9. – 13. april 2018

V pomladni šoli in na delavnici se bomo ukvarjali z različnimi vidiki nanodelcev v hrani. Vanjo lahko zaidejo med proizvodnjo, embaliranjem, kuhanjem, ali pa so dodani za izboljšanje okusa, barve in konsistence. Ker so zelo majhni, jih v hrani težko zaznamo, zato so za njihovo odkrivanje in karakterizacijo potrebne posebne metode in tehnike, prav tako pa tudi za analizo njihovih interakcij z s celicami in učinki na zdravje.

V tridnevni pomladni šoli bodo udeleženci pridobili osnovno znanje o nanodelcih na področju hrane, na dvodnevni delavnici pa se bodo seznanili s tehnikami določanja nanodelcev in njihove karakterizacije. Ob praktičnem delu z vzorci, s katerimi se srečujemo vsak dan, bo dovolj časa za diskusijo z mednarodno priznanimi strokovnjaki, ki bodo poskrbeli za strokovno usposabljanje udeležencev.

Vljudno vabljeni na oboje, na pomladno šolo in delavnico! Možna je seveda tudi udeležba na enem samem dogodku. Ob delu bo veliko možnosti tudi za neformalno druženje med spoznavanjem Ljubljane in njene kuhinje.

Delovni jezik na obeh dogodkih bo angleščina. Potekala bosta na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, Jamova cesta 39.

Udeležba na pomladni šoli in delavnici je brezplačna. Udeleženci morajo sami pokriti stroške prevoza in bivanja.

Program

Registration form for ISO-FOOD Spring School and Exploratory Workshop on »Nanoparticles and Food«

* indicates required field


Tags:

Trackback from your site.