• en
  • sl

Speciacija elementov v sledovih v prehranskih izdelkih

Poletno šolo: Speciacija elementov v sledovih v prehranskih izdelkih

 

  1. – 27. septembra 2017

na Odseku za znanosti o okolju (O2) Instituta Jožef Stefan

Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1210 Dol pri Ljubljani

in Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Na poletni šoli so bile predstavljene osnove speciacije elementov in napredne analizne metode za njihovo identifikacijo in kvantifikacijo na primerih esencialnih in toksičnih elementov Cr, Zn, Ni, Hg in As. V treh dneh so se udeleženci seznanili s teoretičnimi osnovami in praktičnim delom v laboratoriju, od priprave vzorcev do meritev in interpretacije rezultatov. Pole se je udeležilo 45 udeležencev z univerz, industrije, vladnih ustanov in nevladnih organizacij.

Datoteke s predavanji lahko dobite tukaj:

Uvod v poletno šolo

Monitoring elementov v hrani

ICPMS

Speciacija Al v čaju

Speciacija Hg v ribah

Speciacija Ni v čaju in kakavu

Speciacija OTC in PBDE v ribah in školjkah

Speciacija As v hrani

Speciacija Zn v materinem mleku

Nanodelci v hrani

image005

image003

image009

image007

 

 

Tags:

Trackback from your site.